บัตรเครดิต Citi Prestige จองโรงแรม 2566 Citi Prestige ฟรีห้องพัก คืนที่ 4 เมื่อจองผ่านเลขาส่วน

บัตรเครดิตสะสมแต้ม

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

★★★★★อภิสิทธิ์ระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อป รับกระเป๋าเดินทาง White Traveling Trolley Bag 26 นิ้ว เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

 
Citi Prestige จองโรงแรม 2566 Citi Prestige ฟรีคืนที่ 4 จองห้องพัก

Citi Prestige จองโรงแรม 2566 Citi Prestige ฟรีคืนที่ 4 จองห้องพัก

Citi Prestige โรงแรม คืน ที่ 4

ฟรีห้องพัก สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่าน บริการเลขาส่วนตัวซิตี้

สิทธิ์พักฟรี 1 คืน สําหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก

ผู้สมัครต้องมี เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท

✔ วงเงินสูงสุด 5 เท่าค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

สนใจ บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • สิทธิประโยชน์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 และสามารถทําการจองการใช้บริการได้ล่วงหน้านานสูงสุด 6 เดือน
 • สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ 2 ครั้งต่อปี
 • สงวนสิทธิ์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ บัตรหลักเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การเข้าพักอย่างน้อย 4 คืนติดต่อกันขึ้นไป เพื่อรับสิทธิเข้าพักฟรี 1 คืน ค่าใช้จ่ายสําหรับคืนอื่นๆ สมาชิกบัตรฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินสด ในกรณีที่สมาชิกฯ ยกเลิกการเข้าพักก่อนกําหนด
 • ราคาของห้องพักต่อคืน ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เข้าพักและปริมาณห้องพักที่ว่างในขณะทําการจอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงภาษีท้องถิ่นของแต่ละเมือง ที่สมาชิกฯ เข้าพัก
 • จํากัดสิทธิ์เข้าพักฟรี 1 คืน ต่อสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ บัตรหลัก ต่อการจองในแต่ละครั้ง และสิทธิ์เข้าพักฟรีไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
 • การจองห้องพักจากสิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถใช้ได้กับ  – โปรโมชั่นหรือส่วนลด รวมถึงการใช้ส่วนลดจากโค้ดบริษัท – โปรโมชั่นหรือส่วนลดจากโรงแรม หรือผู้ให้บริการ – รวมถึงการเข้าร่วมโปรแกรมคะแนนสะสม/ สถานภาพสมาชิกของเว็บไซต์ที่ใช้ในการจองห้องพัก

สมาชิกฯ ผู้มีสิทธิ์การใช้สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน มีรายละเอียดดังนี้

 • สมาชิกบัตรหลัก ที่ทําการจองนั้น จะต้องเป็นหนึ่งในผู้เข้าพัก และต้องเข้าพักตลอดทั้งทริปในการจองครั้งนั้นๆ
 • สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน ไม่สามารถโอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน จะต้องใช้ในการเข้าพักครั้งนั้นเลย ไม่สามารถนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้
 • ห้องพักที่จอง และห้องพักจากสิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน จะต้องเป็นห้องพักประเภทเดียวกัน
 • สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน ไม่สามารถใช้ได้สําหรับการจองและเข้าพักใน 24 ชั่วโมง

การจองเข้าพักอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทําได้ และถือเป็นการเข้าพักติดต่อกัน ในกรณีต่อไปนี้

 •  การเข้าพักในโรงแรมเดิม เมืองเดียวกัน และ
 • การเข้าพักต่างโรงแรม อยู่ในเมืองเดียวกัน

ในกรณีที่สมาชิกฯ เข้าพักโรงแรมเดิม หรือโรงแรมอื่นในเมืองเดียวกัน จะต้องมีระยะเว้นช่วง 7 คืน นับจากคืนสุดท้ายของการเข้าพักครั้งแรก จนถึงคืนแรกของการเข้าพักครั้งถัดไป สมาชิกฯ จึงจะสามารถได้รับสิทธิ์เข้าพักฟรี 1 คืน ได้มากกว่า 1 ครั้ง การเข้าพักติดต่อกันนั้น หมายความว่า

 • การเข้าพักที่วันเช็คอินน้อยกว่า 7 วัน จากวันที่เช็คเอาท์ล่าสุด ตัวอย่างเช่น การจองห้องพักวันที่ 8 มกราคม 2566 – 12 มกราคม 2566 ติดกับการจองห้องพักวันที่ 1 มกราคม 2566 – 7 มกราคม 2566 ไม่สามารถทําได้
 • ในกรณีนี้สมาชิกฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าพักฟรี 1 คืน เท่านั้น แม้ว่าจะเป็นการจองห้องพัก 2 ครั้งก็ตาม

การเข้าพักดังต่อไปนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้ได้

 • ห้องพักประเภท Full และ Half board (ห้องพักที่รวมค่าอาหารทั้ง 3 มื้อ และแบบบางมื้อ)
 • ห้องพักประเภทสวีทแบบเดี่ยวและแบบอื่นๆ
 • ห้องพักประเภทบ้าน หรือพักในฟาร์ม
 • ห้องพักประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องพักประเภทวิลล่า
 • ห้องพักที่เป็นแพ็กแกจ และแบบราคาสมาชิก เช่น ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม หรือ โรงแรมและรถเช่า หรือโรงแรมพร้อมโปรโมชั่นการรับประทานอาหาร

เงื่อนไขการจอง

 • การใช้สิทธิ์สํารองห้องพักจองล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับปริมาณห้องว่าง ณ ช่วงวันที่จะเข้าพัก
 • สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิ์โดยการจองผ่านบริการเลขาส่วนตัว ซิตี้ เพรสทีจ เท่านั้น
 • สมาชิกที่ไม่ได้ทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า จะไม่ได้รับการใช้สิทธิ์เข้าพักในคืนที่ 4 ฟรี

การชำระค่าห้องพัก

 • สมาชิกฯ ที่ใช้สิทธิ์จะต้องจ่ายชําระค่าห้องล่วงหน้าแบบเต็มจํานวน
 • สมาชิกบัตรหลัก ซิตี้ เพรสทีจ มาสเตอร์การ์ด ชาระค่าห้องพัก 4 คืน ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ มาสเตอร์การ์ด
 • สมาชิกบัตรหลักซิตี้ เพรสทีจ วีซ่า ชาระค่าห้องพัก 3 คืน ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ วีซ่า
 • สิทธิ์การเข้าพักฟรี 1 คืน จะถูกคํานวณจากมูลค่าค่าเฉลี่ยในการจองห้องพัก 4 คืน

การเครดิตเงินคืนจากสิทธิ์การเข้าพักฟรี 1 คืน

 • บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ มาสเตอร์การ์ด สมาชิกบัตรหลักจะได้รับเครดิตเงินคืนของสิทธิ์คืนที่ 4 ฟรี เข้าบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ มาสเตอร์การ์ด ภายใน 2 รอบบัญชี (สูงสุด 90 วัน) จากวันที่ทําการชาระค่าห้องพัก
 • บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ วีซ่า สมาชิกบัตรหลักจะต้องชาระค่าห้องพัก 3 คืน และไม่ได้รับเครดิตเงินคืน

รายละเอียดการยกเลิกและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • สงวนสิทธิ์แจ้งการยกเลิกการใช้บริการและการเข้าพัก ผ่านทางบริการเลขาส่วนตัว ซิตี้ เพรสทีจ เท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการและการเข้าพัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรมที่ร่วมรายการ ทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
 • หากการจองห้องพักกับบริการเลขาส่วนตัวซิตี้ เพรสทีจ นั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 การจองนั้นๆ จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของปี 2566
 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือการจองห้องพักเข้ามาใหม่หลังจากยกเลิกไปแล้ว ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของปี 2567
 • การจองห้องพักที่เกิดขึ้นวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 นั้นจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของปี 2566 ไม่ได้คํานึงถึงวันที่เข้าพัก หรือวันที่เช็คเอาท์ของโรงแรม
 • กรณีที่สํารองห้องพักไว้แต่ไม่มาเข้าพักตามที่จอง ถือว่าเป็นการยกเลิกสิทธิ์และสมาชิกฯ ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามที่ได้ทําการจองห้องพักไว้
 • ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าใช้จ่ายจะถูกตัดผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ของสมาชิกฯ
 • สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ไม่รวมถึงภาษีท้องถิ่นของแต่ละเมือง (local taxes) ค่าบริการ (surcharges) หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 • หากสมาชิกฯ ได้รับการยืนยันการใช้บริการแล้ว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเปลี่ยนแปลงการเข้าพักหรือยกเลิก ค่าภาษี ค่าบริการ หรือส่วนต่างของห้องพักแต่ละประเภท

เงื่อนไขอื่นๆ

 • สมาชิกฯ จะต้องชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อทําการจองผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจเท่านั้น
 • สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืนขึ้นอยู่กับจ่านวนผู้เข้าพักต่อห้อง ที่โรงแรมกําหนด โดยไม่รวมค่าภาษี อาหาร ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น สมาชิกฯ ต้องชําาระผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจเท่านั้น
 • สิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืนไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สมาชิกฯ จะได้รับจากโรงแรม วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ในเว็บไซต์ซิตี้ เพรสทีจก่อนด่าเนินการทําการจอง
 • การจองห้องพักผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ ตัวแทนจําหน่าย หรือจองโดยตรงกับโรงแรมจะไม่ได้รับสิทธิฟรี 1 คืน
 • ธนาคารและโรงแรมที่เข้าร่วม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขของสิทธิ์บริการเข้าพักฟรี 1 คืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรายการขายนี้

สมัครบัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต Citi Prestige 2566

โลกใหม่แห่งประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมกำลังรอคุณอยู่ พบกับประสบการณ์พิเศษ - บริการรถลีมูซีน และอื่น ๆ อีกมากมาย

★★★★★พบกับประสบการณ์พิเศษ บริการรถลีมูซีน , ห้องพักรับรอง ผ่านบัตร Priority Pass , รับเครดิตเงินคืน 3% ที่ปั๊มเชลล์, บริการสำรองที่จอดรถห้างชั้นนำ, บริการฟิตเนสที่โรงแรมชั้นนำ, สิทธิพิเศษที่โรงแรมชั้นนำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้สมัครต้องมี เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท

✔ วงเงินสูงสุด 5 เท่า ค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต Citi Prestige 2566

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต

พิเศษ!ลูกค้ารายใหม่ สมัครผ่านทางออนไลน์

 • รับ 52,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามทีธนาคารฯกำหนด
*ข้อเสนอพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ สมัครทางออนไลน์ เท่านั้น

สนใจ บัตรเครดิต Citi Prestige คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บัตรเครดิตคืนเงิน

บัตรเครดิตคืนเงิน

★★★★★บัตรเครดิต คืนเงิน ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน รับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายที่ 7-Eleven, Grab , ร้านวัตสัน , BTS , MRT ,Cafe Amazon และจากการใช้จ่ายอื่นๆ เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

 

About Admin ThaiSavings

ThaiSavings.com ไทยเซฟวิ่ง ค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยเงินฝาก และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละธนาคาร https://www.thaisavings.com/

Leave a Comment