Citi Prestige ประกันเดินทาง 2566 ชดเชยกระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบินล่าช้า Citi Prestige คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

Citi Prestige ประกันเดินทาง 2566 ชดเชยกระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบินล่าช้า

Citi Prestige ประกันเดินทาง 2566 ชดเชยกระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบินล่าช้า

citi prestige คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุด 35 ล้านบาท

ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ชําระค่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศเต็มจํานวน ไม่ว่าจะเป็นตั๋ว เครื่องบิน ตั๋วรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือ ยานพาหนะสาธารณะ

ท่านจะได้รับการคุ้มครองด้วยวงเงินประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยไม่ต้องเสียเบี้ย ประกันแต่อย่างใด การคุ้มครองนี้จะครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตร (โดยบุตรจะได้รับความ คุ้มครองภายใต้วงเงิน 25% ของ วงเงินที่ท่านได้รับซึ่งซื้อตั๋วเดินทางด้วยบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจด้วย)

วงเงินประกันสูงสุดสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ 35,000,000 บาท ต่อบัตร

หมายเหตุ: *วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อบัตร สําหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ตามสัดส่วนคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ยานพาหนะสาธารณะไม่รวมรถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

citi prestige ชดเชยกระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบินล่าช้า

อุ่นใจกว่าด้วยความคุ้มครองสำหรับการเดินทางต่างประเทศ

เมื่อใช้บัตรเครดิตซิตี้เพรสทีจ ชำระค่าตั๋วเดินทางโดยเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศเต็มจํานวน

หากเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน เกิน 4 ชั่วโมง หรือยกเลิกท่านจะได้รับค่าชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็น และสมเหตุ สมผล ระหว่างรอเที่ยวบินในวงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาท ต่อผู้ถือบัตร หรือ 40,000 บาทต่อครอบครัว

หากเกิดการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง เกิน 6 ชั่วโมง ท่านจะได้รับค่าชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสมเหตุ สมผล ระหว่างรอกระเป๋าเดินทางในวงเงินสูงถึง 20,000 บาทต่อผู้ถือบัตร หรือ 40,000 บาท ต่อครอบครัว

อนึ่งค่าชดเชยจะมีวงเงินเพิ่มเป็น 50,000 บาท ต่อผู้ถือบัตร หรือ 100,000 บาทต่อครอบครัว ในกรณี กระเป๋าเดินทางของท่านสูญหาย

หมายเหตุ: กรุณาเก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายขณะรอเครื่องบินหรือรอกระเป๋าเดินทางไว้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินชดเชย ค่าชดเชยจะไม่รวมมูลค่ากระเป๋า เดินทาง และทรัพย์สินในการเป๋าเดินทาง ซึ่งท่านต้องเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินโดยตรง

citi prestige วางใจกับแผนคุ้มครองการซื้อ

แผนคุ้มครองการซื้อให้ความคุ้มครองกับสินค้าที่ซื้อในนามของท่าน โดยชําระผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หากสินค้า ที่ชื้อผ่านบัตรเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือเกิดสูญหายภายใน 30 วันนับจากวันที่ชื้อแผน คุ้มครองการซื้อจะมอบค่าสินไหมทดแทนที่คุ้มค่าแก่ท่าน ทั้งนี้บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จะเป็นผู้พิจารณาจํานวนเงิน สินไหมทดแทนในแต่ละกรณี วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อกรณี 400,000 บาท หรือวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อสินค้า 120,000 บาท สูงสุด 4 ครั้งต่อรอบปีในการคิดค่า ธรรมเนียมรายปี

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้ถือบัตร :

  • ๏ 50% ของมูลค่าความเสียหาย หรือสูญหาย หรือขั้นต่ํา 900 บาท สําหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญหาย แบบไม่มีร่องรอยและไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้
  • 900 บาท สําหรับความเสียหายหรือสูญหายจากสาเหตุอื่น

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับแผนคุ้มครอง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท่านจะต้องบอกกล่าว ให้บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยเร็วที่สุด เท่าที่จะทําได้แต่จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการ์ณดังกล่าว ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะต้องส่งมอบ แบบฟอร์ม เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 098-249-5657

หมายเหตุ: ข้อตกลงคุ้มครองข้อจํากัด ความรับผิดชอบ ข้อยกเว้นและข้อกําหนดอื่น ๆ ให้ถือตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ที่ทางบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จะเป็นผู้พิจารณาสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ท่านที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ที่กําหนดเท่านั้น ดังนั้นธนาคารฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง สิทธิพิเศษนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครบัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต Citi Prestige 2566

โลกใหม่แห่งประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมกำลังรอคุณอยู่ พบกับประสบการณ์พิเศษ - บริการรถลีมูซีน และอื่น ๆ อีกมากมาย

★★★★★พบกับประสบการณ์พิเศษ บริการรถลีมูซีน , ห้องพักรับรอง ผ่านบัตร Priority Pass , รับเครดิตเงินคืน 3% ที่ปั๊มเชลล์, บริการสำรองที่จอดรถห้างชั้นนำ, บริการฟิตเนสที่โรงแรมชั้นนำ, สิทธิพิเศษที่โรงแรมชั้นนำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้สมัครต้องมี เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท

✔ วงเงินสูงสุด 5 เท่า ค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต Citi Prestige 2566

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต

พิเศษ!ลูกค้ารายใหม่ สมัครผ่านทางออนไลน์

  • รับ 52,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามทีธนาคารฯกำหนด
*ข้อเสนอพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ สมัครทางออนไลน์ เท่านั้น

สนใจ บัตรเครดิต Citi Prestige คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

About Admin ThaiSavings

ThaiSavings.com ไทยเซฟวิ่ง ค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยเงินฝาก และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละธนาคาร https://www.thaisavings.com/

Leave a Comment