ออมเงินให้ลูก 2563 ออมเงินให้ลูกแบบไหนดี แนวทางการออมเงินให้ลูก 2563 ที่ได้ผลและเป็นที่นิยม วิธีออมเงินให้ลูกรัก การออมเงินให้ลูกเรียนสำหรับระดับประถม และมัธยมศึกษา และ สำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือ ระดับอุดมศึกษา

ออมเงินให้ลูกแบบไหนดี แนวทางการออมเงินให้ลูก 2563 ที่ได้ผลและเป็นที่นิยม

ออมเงินให้ลูกแบบไหนดี แนวทางการออมเงินให้ลูก 2563 ที่ได้ผลและเป็นที่นิยม

ออมเงินให้ลูก 2563

การออมเงินให้กับลูก ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายการออมที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับกับพ่อแม่ที่มีลูก หรือผู้ที่ตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัว เพราะการเลี้ยงลูกจะต้องมีการเก็บออมเงินส่วนหนึ่งสำหรับเขาในอนาคตด้วย การออมเงินให้ลูกที่ได้ผลนั้น มี 2 แนวทาง (ที่เป็นที่นิยมกัน) ดังนี้ครับ

2 แนวทางการออมเงินให้ลูก ที่ได้ผลและเป็นที่นิยม

1. ออมเงินให้ลูก แนวทางแรก

แนวทางนี้จะเป็นการฝึกให้ลูกนั้นรู้จักการใช้เงิน และการอดออมเป็นหลัก โดยวิธีการนี้นอกจากจะช่วยทำให้พ่อแม่มีเงินเก็บออมสำหรับการใช้จ่ายเพื่อลูกในอนาคตแล้ว ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงินและการอดออมอีกด้วย แนวทางนี้มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ

พ่อแม่จะต้องตั้งกฏขึ้นมาเลยว่าเมื่อได้เงินจากรายได้มา ให้เก็บออมไว้ส่วนหนึ่ง จากนั้นที่เหลือค่อยนำเอาไปใช้จ่าย นอกจากนั้น ต้องตั้งกฏให้กับลูกด้วยว่า เมื่อได้ค่าขนมมาแล้ว ควรเก็บออมเงินส่วนหนึ่ง (อาจจะหยอดกระปุกไว้) แล้วที่เหลือค่อยเอาไปใช้จ่าย ทำแบบนี้เด็กจะติดนิสัยการเก็บออมในที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีในอนาคต

เปิดบัญชีฝากประจำ เพื่อเป็นการบังคับให้เกิดการออมอีกทางหนึ่ง เป็นการป้องกันพ่อแม่ จะหยิบเอาเงินออมสำหรับลูกไปใช้ และการฝากประจำยังได้ดอกเบี้ย ที่ดีกว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์อีกด้วยนั่นเอง

ควรฝึกให้ลูกรู้จักการบริหารเงิน โดยการให้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน และจะให้เพิ่มก็ต่อเมื่อมีเหตุผล หรือเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้น วิธีนี้เด็กจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการเงิน ไม่ใช้เงินมือเติบครับ

2. ออมเงินให้ลูก แนวทางที่สอง

แนวทางนี้ ควรดำเนินการควบคู่กับแนวทางแรกครับ โดยหลักๆ จะเป็นการเตรียมเงินก้อน สำหรับการศึกษาของลูก ในทุกระดับ ดังต่อไปนี้

สำหรับระดับประถม และมัธยมศึกษา : มักจะเป็นระดับที่ไม่ต้องใช้เงินมากนัก ดังนั้นพ่อแม่สามารถเลือกที่จะฝากประจำแบบปลอดภาษีได้ ซึ่งข้อดีของการออมเงินแบบนี้ก็คือ เป็นการบังคับนิสัยพ่อแม่เองให้เกิดการออม เมื่อออมถึงเวลาตามกำหนดแล้ว จะได้รับเงินก้อน พร้อมดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ ทั้งเป็นเงินก้อนแบบไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วยนั่นเอง

สำหรับระดับมหาวิทยาลัย หรือ ระดับอุดมศึกษา : การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น จำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนโตพอสมควรครับ ซึ่งพ่อแม่สามารถที่จะเลือกซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ(โดยมาเริ่มตั้งแต่ลูกอายุ 3-5 ขวบ) โดยจะเป็นการซื้อกรมธรรม์ออมทรัพย์ ระยะเวลา 15 ปี เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์แล้ว จะมีเงินก้อนพร้อมสำหรับวัยเรียนอุดมศึกษาของลูกนั่นเอง ข้อดีอีกอย่างหนึ่ง คือการนำเอาประกันดังกล่าว มาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

About Admin ThaiSavings

ThaiSavings.com ไทยเซฟวิ่ง ค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยเงินฝาก และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละธนาคาร https://www.thaisavings.com/

Leave a Comment